Principal

Great Work of Time

John Crowley, Great Work of Time (1989). Subtil i intricat, possiblement el relat definitiu sobre viatges en el temps. El testament de Cecil Rhodes, certa societat secreta i una “lògica ortogonal” que connecta el passat amb futurs possibles. A la segona lectura crec que he entès tots els punts clau de la trama. (M’agraden els llibres en què no et pots saltar ni una paraula. La qual cosa em fa recordar aquell lector que es queixava dels meus contes.)

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message
S’estan carregant les reaccions…