Principal

Viatge a Espanya

Ateses les circumstàncies, era lògic que s’estengueren els rumors sobre delators o agents infiltrats. Danvers no va ser aliè a aquesta mena de sospites. Cridaven l’atenció la seua llibertat de moviments i les destinacions dels seus viatges, tan exòtiques com problemàtiques: el Tibet —incorporat a la República Popular de la Xina—, Armènia —Unió Soviètica— i l’Espanya de Franco. No podem precisar tot el que buscava en aquests llocs, però hem escrutat les seues notes sobre la visita a una ubicació imprecisa de la costa mediterrània, on es conservava el crani d’un ciclop. Esperà tres dies a entrevistar-se amb l’autoritat local. La resposta el sorprengué. Es tractava de les restes d’un avantpassat seu, li digué el capitost. Se les estimava, però s’avindria a lliurar-les a canvi d’una certa suma de diners.

Danvers maleí tricorns, sotanes i sevillanes. L’esborronava el que va qualificar de “primitivisme africà”. El posseïa, sens dubte, un racisme de classe après com a White Anglo-Saxon Protestant.

anterior següent

creative commons Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons

Llicència de Creative Commons